15. Wykresy funkcji liniowych f(x) = (7 – k) * x – 3k 3k oraz g(x) = 2x + 15 są równolegte dla pewnej wartości k. Liczba k jest: A. ujemna B. pierwsza C. złożona D. niewymierna Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

15. Wykresy funkcji liniowych f(x) = (7 – k) * x – 3k 3k oraz g(x) = 2x + 15 są równolegte dla pewnej wartości k. Liczba k jest: A. ujemna B. pierwsza C. złożona D. niewymierna Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.