...

16. lle jest liczb w zbiorze (1, 2, 3, 4, 2021), które są: a) podzielne przez 2 przez 3, b) podzielne przez 3 lub przez 4, c) podzielne przez 5 jednocześnie niepodzielne przez 7?

16. lle jest liczb w zbiorze (1, 2, 3, 4, 2021), które są: a) podzielne przez 2 przez 3, b) podzielne przez 3 lub przez 4, c) podzielne przez 5 jednocześnie niepodzielne przez 7?

Zobacz!