...

17. Oblicz, ile jest liczb dwucyfrowych, których cyfry należą do zbioru (0,1,2,14 i jednocześnie suma tych cyfr: a) jest większa od 3 b) jest liczbą podzielną przez 4.

17. Oblicz, ile jest liczb dwucyfrowych, których cyfry należą do zbioru (0,1,2,14 i jednocześnie suma tych cyfr: a) jest większa od 3 b) jest liczbą podzielną przez 4.

Zobacz!