...

19. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopo dobieństwo zdarzenia, że suma liczb wyrzuconych oczek jest: a) nie większa niż 8 b) podzielna przez 2 lub przez 5.

19. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopo dobieństwo zdarzenia, że suma liczb wyrzuconych oczek jest: a) nie większa niż 8 b) podzielna przez 2 lub przez 5.

Zobacz!