...

20. Ze zbioru (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) losujemy kolejno dwie cyfry ze zwracaniem i tworzymy liczbę dwucyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że powstała liczba dwucyfrowa jest a) podzielna przez 6 b) niepodzielna przez 5

20. Ze zbioru (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) losujemy kolejno dwie cyfry ze zwracaniem i tworzymy liczbę dwucyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że powstała liczba dwucyfrowa jest a) podzielna przez 6 b) niepodzielna przez 5

Zobacz!