...

21. Na ile sposobów można 8 osób, wśród których są osoby A i B, posadzić: a) w jednym rzędzie tak, aby osoby A i B były rozdzielone dwiema innymi osobami, b) przy okrągłym stole tak, aby osoby A I B siedziały naprzeciw siebie? Przyjmij, że dwa umiejscowienia osób przy okrągłym stole są różne wtedy, gdy co naj mniej jedna z tych osób ma innego sąsiada.

21. Na ile sposobów można 8 osób, wśród których są osoby A i B, posadzić:

a) w jednym rzędzie tak, aby osoby A i B były rozdzielone dwiema innymi osobami, b) przy okrągłym stole tak, aby osoby A I B siedziały naprzeciw siebie? Przyjmij, że dwa umiejscowienia osób przy okrągłym stole są różne wtedy, gdy co naj mniej jedna z tych osób ma innego sąsiada.

Zobacz!