...

20. Oblicz, ile jest numerów telefonów komórkowych (numerów dziewięcioc wych), których a) pierwszą cyfrą jest cyfra większa od 6, ostatnie cztery cyfry są jednakowe, a la da z pozostałych cyfr jest różna od innych cyfr, b) początkowe 4 cyfry są kolejnymi liczbami nieparzystymi, ustawionymi male a ostatnie trzy cyfry są kolejnymi liczbami parzystymi, ustawionymi rosnąc 3. Kombinatoryka Dwumian Newtona. Trójkąt Pascala

20. Oblicz, ile jest numerów telefonów komórkowych (numerów dziewięcioc wych), których

a) pierwszą cyfrą jest cyfra większa od 6, ostatnie cztery cyfry są jednakowe, a la da z pozostałych cyfr jest różna od innych cyfr, b) początkowe 4 cyfry są kolejnymi liczbami nieparzystymi, ustawionymi male

a ostatnie trzy cyfry są kolejnymi liczbami parzystymi, ustawionymi rosnąc

3. Kombinatoryka Dwumian Newtona. Trójkąt Pascala

Zobacz!