...

22. Rozpatrujemy czworokąty wypukle, których suma długości przekątnych jest równa 20 cm, a kąt ostry między przekątnymi ma miarę 45°. Wyznacz długości przekątnych czworokąta, którego pole jest największe z możliwych. Oblicz to naj większe pole.

22. Rozpatrujemy czworokąty wypukle, których suma długości przekątnych jest równa 20 cm, a kąt ostry między przekątnymi ma miarę 45°. Wyznacz długości przekątnych czworokąta, którego pole jest największe z możliwych. Oblicz to naj

większe pole.

Zobacz!