...

23. Punkt M jest środkiem boku DC rów- nolegloboku ABCD Przekątna DB przecina od- cinek AM w punkcie P. Wykaż, że pole czwo- rokąta wypukłego ABCP jest dwa razy większe od pola czworokąta wklęsłego APCD. M A 5. Geometria płaska – pole czworokąta

23. Punkt M jest środkiem boku DC rów- nolegloboku ABCD Przekątna DB przecina od- cinek AM w punkcie P. Wykaż, że pole czwo- rokąta wypukłego ABCP jest dwa razy większe od pola czworokąta wklęsłego APCD. M A 5. Geometria płaska – pole czworokąta

Zobacz!