...

D24. W trapezie poprowadzono dwa odcinki równolegle do podstaw, które podzielily ra miona trapezu na trzy równe odcinki, jak na rysunku obok. Wykaz, że jeśli pola powstałych w ten sposób trapezów są równe odpowiednio

D24. W trapezie poprowadzono dwa odcinki równolegle do podstaw, które podzielily ra miona trapezu na trzy równe odcinki, jak na rysunku obok. Wykaz, że jeśli pola powstałych w ten sposób trapezów są równe odpowiednio

Zobacz!