...

22. Tworzymy liczbę dwucyfrową w następujący sposób: ze zbioru cyfr (1,2,3,4, 5, 6, 7) losujemy ryfre dziesiątek, zaś ze zbioru (0, 1, 2, 3 losujemy cyfrę jedności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzona liczba jest: a) mniejsza od 53 b) podzielna przez 4 lub przez 3.

22. Tworzymy liczbę dwucyfrową w następujący sposób: ze zbioru cyfr (1,2,3,4, 5, 6, 7) losujemy ryfre dziesiątek, zaś ze zbioru (0, 1, 2, 3 losujemy cyfrę jedności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzona liczba jest: a) mniejsza od 53 b) podzielna przez 4 lub przez 3.

Zobacz!