...

23. Z talil 52 kart losujemy kolejno dwa razy po jednej karcie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania: a) jednej damny jednego króla b) dwóch kart, które nie są kierami c) co najmniej jednego pika d) co najwyżej jednej damy.

23. Z talil 52 kart losujemy kolejno dwa razy po jednej karcie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania: a) jednej damny jednego króla b) dwóch kart, które nie są kierami c) co najmniej jednego pika d) co najwyżej jednej damy.

Zobacz!