...

26. Na czworokącie wypukłym ABCD można opisać okrąg. Wiedząc, że AB-3 cm, cm, AD = 8 cm, oblicz: a) długości przekątnych AC i BD b) miary kątów czworokąta ABCD.

26. Na czworokącie wypukłym ABCD można opisać okrąg. Wiedząc, że AB-3 cm, cm, AD = 8 cm, oblicz: a) długości przekątnych AC i BD b) miary kątów czworokąta ABCD.

Zobacz!