...

27. Dlugości trzech kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu mają się do siebie jak 1: 2: 3. Obwód tego czworokąta wynosi 48 cm. Oblicz długości jego boków.

27. Dlugości trzech kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu mają się do siebie jak 1: 2: 3. Obwód tego czworokąta wynosi 48 cm. Oblicz długości jego boków.

Zobacz!