29. Funkcja liniowa f(x) = (3m – 8) * x + 5 – 4m jest proporcjonalnością prostą. a) Wyznacz liczbę m. b) Dla obliczonej wartości m podaj wzór funkcji f. c) Czy funkcja f jest rosnąca?

29. Funkcja liniowa f(x) = (3m – 8) * x + 5 – 4m jest proporcjonalnością prostą. a) Wyznacz liczbę m. b) Dla obliczonej wartości m podaj wzór funkcji f. c) Czy funkcja f jest rosnąca?