...

3.13. Dane są zbiory: X (1, 2, 3), (4, 5), Z = (0, 1, 2, 3, 4, 5). Ile jest par = uporządkowanych (a, b) takich, że liczba a jest elementem zbioru X i jednocześnie liczba b jest elementem zbioru z lub liczba a jest elementem zbioru Y i jednocześ nie liczba b jest elementem zbioru X?

3.13. Dane są zbiory: X (1, 2, 3), (4, 5), Z = (0, 1, 2, 3, 4, 5). Ile jest par = uporządkowanych (a, b) takich, że liczba a jest elementem zbioru X i jednocześnie liczba b jest elementem zbioru z lub liczba a jest elementem zbioru Y i jednocześ nie liczba b jest elementem zbioru X?

Zobacz!