...

3.14. Dane są zbiory: A = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (6, 7, 8). Na ile sposobów ma na wybrać parę liczb (a, b), gdzie a e A i be B tak, aby suma a + b była liczbą: a) nieparzysta b) parzystą c) większą od 9?

3.14. Dane są zbiory: A = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (6, 7, 8). Na ile sposobów ma na wybrać parę liczb (a, b), gdzie a e A i be B tak, aby suma a + b była liczbą: a) nieparzysta b) parzystą c) większą od 9?

Zobacz!