...

3.13. Zbadano liczbę zwolnień lekarskich pracowników pewnej firmy przypadających na ostatni rok. Wyniki przedstawia diagram obok 20% 321 a) Jaka była średnia liczba zwolnień przypa dająca na jednego pracownika tej firmy w ostatnim roku? b) Wiadomo, że w badanym okresie firma za trudniała 200 osób. Oblicz, ile osób bylo na zwolnieniu lekarskim co najmniej dwa razy c) O ile procent więcej pracowników korzystało ze zwolnienia lekarskiego na którzy nie byli na zwolnieniach lekarskich ani razu? 0% 10% 20% 30% 45L

3.13. Zbadano liczbę zwolnień lekarskich pracowników pewnej firmy przypadających na ostatni rok. Wyniki przedstawia diagram obok 20% 321 a) Jaka była średnia liczba zwolnień przypa dająca na jednego pracownika tej firmy w ostatnim roku? b) Wiadomo, że w badanym okresie firma za trudniała 200 osób. Oblicz, ile osób bylo na zwolnieniu lekarskim co najmniej dwa razy c) O ile procent więcej pracowników korzystało ze zwolnienia lekarskiego na którzy nie byli na zwolnieniach lekarskich ani razu? 0% 10% 20% 30% 45L

Zobacz!