...

3.14. W miastach AiB badano niezależnie liczbę samochodów w rodzinieras nolicznych próbach. Wyniki przedstawiają poniższe diagramy. miasto A miasto B 140- liczba samochodów w rodzinie 120- liczba rodzin 36% 28% 100- 80 60 56 40 12% 20- 24% 1 2 3 a) ile badanych rodzin z miasta A nie ma samochodu? b) Jaki procent badanych rodzin z miasta B ma co najmniej dwa samochod? c) Oblicz średnią liczbę samochodów w rodzinie w każdym z miast A i B. d) Jaka jest średnia liczba samochodów w rodzinie dla obu tych miast? 3. Elementy statystyki 57

3.14. W miastach AiB badano niezależnie liczbę samochodów w rodzinieras nolicznych próbach. Wyniki przedstawiają poniższe diagramy. miasto A miasto B 140- liczba samochodów w rodzinie 120- liczba rodzin 36% 28% 100- 80 60 56 40 12% 20- 24% 1 2 3 a) ile badanych rodzin z miasta A nie ma samochodu? b) Jaki procent badanych rodzin z miasta B ma co najmniej dwa samochod? c) Oblicz średnią liczbę samochodów w rodzinie w każdym z miast A i B. d) Jaka jest średnia liczba samochodów w rodzinie dla obu tych miast? 3. Elementy statystyki 57

Zobacz!