...

3.15. W zakładzie produkcyjnym robotnicy wytwarzający jednakowe detale pra- cują na dwie zmiany: 30 osób na pierwszej zmianie i 20 osób na drugiej zmianie. Zbadano liczbę wadliwych detali, wykonanych przez poszczególnych pracowników w określonym czasie. Poniższy diagram przedstawia liczby robotników każdej zmia ny, którzy podczas produkcji wykonali jeden, dwa, trzy albo cztery wadliwe detale. Pozostali robotnicy wyprodukowali detale bez wad a) Ilu robotników zakladu wyproduko- 15 walo tylko niewadliwe detale? Jaki to procent wszystkich pracowników? 10 zmiana b) Która zmiana wykonuje średnio mniej wadliwych detali, przypada jących na jednego robotnika? il zmiana 6 2 c) Oblicz średnią liczbę wadliwych de tali wyprodukowanych przez jedne- go pracownika zakładu 3 4 liczba wadiwych detali

3.15. W zakładzie produkcyjnym robotnicy wytwarzający jednakowe detale pra- cują na dwie zmiany: 30 osób na pierwszej zmianie i 20 osób na drugiej zmianie. Zbadano liczbę wadliwych detali, wykonanych przez poszczególnych pracowników w określonym czasie. Poniższy diagram przedstawia liczby robotników każdej zmia ny, którzy podczas produkcji wykonali jeden, dwa, trzy albo cztery wadliwe detale. Pozostali robotnicy wyprodukowali detale bez wad a) Ilu robotników zakladu wyproduko- 15 walo tylko niewadliwe detale? Jaki to procent wszystkich pracowników? 10 zmiana b) Która zmiana wykonuje średnio mniej wadliwych detali, przypada jących na jednego robotnika? il zmiana 6 2 c) Oblicz średnią liczbę wadliwych de tali wyprodukowanych przez jedne- go pracownika zakładu 3 4 liczba wadiwych detali

Zobacz!