...

3.17. W trzech klasach czwartych pewnego liceum przeprowadzono próbną ma turę z matematyki w zakresie podstawowym. Średnia liczba zdobytych punktów w klasie IVa wynosiła 25, w klasie IVb wynosiła 30, a w IVc była równa 32. Spraw- dzian pisały 32 osoby z klasy IVa oraz 25 osób z klasy IVb. Oblicz, ile osób z klasy IVc uczestniczyło w tym sprawdzianie, jeśli średnia zdobytych punktów, przypada- jąca na jednego ucznia tych trzech klas, była równa 28,575

3.17. W trzech klasach czwartych pewnego liceum przeprowadzono próbną ma turę z matematyki w zakresie podstawowym. Średnia liczba zdobytych punktów w klasie IVa wynosiła 25, w klasie IVb wynosiła 30, a w IVc była równa 32. Spraw- dzian pisały 32 osoby z klasy IVa oraz 25 osób z klasy IVb. Oblicz, ile osób z klasy IVc uczestniczyło w tym sprawdzianie, jeśli średnia zdobytych punktów, przypada- jąca na jednego ucznia tych trzech klas, była równa 28,575

Zobacz!