...

3.18. W pewnej uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje średnia ważona punktów, uzyskanych na maturze w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz wybranego języka obcego. Wagi punktów uzyskanych z tych przedmiotów są następu- jące: z matematyki 0,65, z geografii 0,2, a z języka obcego 0,15. Eliza i Jacek uzyskali na maturze wyniki przed- stawione w tabeli. Matematyka Geografia Język obcy Która z tych osób ma więk sze szanse dostania się do tej uczelni na studia? Eliza Jacek 38 pkt 24 pkt 48 pkt 40 pkt 50 pkt 26 pkt

3.18. W pewnej uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje średnia ważona punktów, uzyskanych na maturze w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz wybranego języka obcego. Wagi punktów uzyskanych z tych przedmiotów są następu- jące: z matematyki 0,65, z geografii 0,2, a z języka obcego 0,15. Eliza i Jacek uzyskali na maturze wyniki przed- stawione w tabeli. Matematyka Geografia Język obcy Która z tych osób ma więk sze szanse dostania się do tej uczelni na studia? Eliza Jacek 38 pkt 24 pkt 48 pkt 40 pkt 50 pkt 26 pkt

Zobacz!