...

3.20. Dany jest zbiór X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Ile jest par uporządkowanych (a, b) takich, że liczby a, b nalezą do zbioru X oraz: a) liczba a jest mniejsza od 3 lub liczba b jest większa od 7; b) liczba a jest większa od b lub liczba b jest większa od liczby a; c) liczba a jest nie mniejsza niż 4 i jednocześnie liczba b jest podzielna przez 3 lub przez 5; d) liczba a jest liczbą pierwszą lub liczba b jest nie większa niż 6?

3.20. Dany jest zbiór X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Ile jest par uporządkowanych (a, b) takich, że liczby a, b nalezą do zbioru X oraz: a) liczba a jest mniejsza od 3 lub liczba b jest większa od 7; b) liczba a jest większa od b lub liczba b jest większa od liczby a; c) liczba a jest nie mniejsza niż 4 i jednocześnie liczba b jest podzielna przez 3 lub przez 5; d) liczba a jest liczbą pierwszą lub liczba b jest nie większa niż 6?

Zobacz!