...

3.20. Właściciel kawiarni, chcąc wprowadzić do karty nową kawę, przeprow ankietę oceny tej kawy na próbie 20 losowo wybranych klientów. Klienci o kawę w trzech kategoriach barwa, smak i zapach – przyznając w p kategorii liczbę punktów od 1 do 10. Wyniki tej ankiety są przedstawione n gramach poniżej. ocer każdej z rad barwa smak zapach 20% 25% 6 pás 8 pkt 55% 10 pkt Następnie właściciel chce wyznaczyć średnie arytmetyczne xa. Xs, Xz punit uzyskanych odpowiednio w kategoriach barwa, smak, zapach i na koniec oblic średnią ważoną tych liczb, gdzie xs ma wagę 2,5, xs wagę 4, a xz-wage 35 Właściciel wprowadzi tę kawę do stałej sprzedaży tylko wtedy, gdy średnia won będzie większa od 70. Czy nowa kawa będzie w stałej ofercie tej kawiarni? Mediana z próby i moda z próby. Skala centylowa

3.20. Właściciel kawiarni, chcąc wprowadzić do karty nową kawę, przeprow ankietę oceny tej kawy na próbie 20 losowo wybranych klientów. Klienci o kawę w trzech kategoriach barwa, smak i zapach – przyznając w p kategorii liczbę punktów od 1 do 10. Wyniki tej ankiety są przedstawione n gramach poniżej. ocer każdej z rad barwa smak zapach 20% 25% 6 pás 8 pkt 55% 10 pkt Następnie właściciel chce wyznaczyć średnie arytmetyczne xa. Xs, Xz punit uzyskanych odpowiednio w kategoriach barwa, smak, zapach i na koniec oblic średnią ważoną tych liczb, gdzie xs ma wagę 2,5, xs wagę 4, a xz-wage 35 Właściciel wprowadzi tę kawę do stałej sprzedaży tylko wtedy, gdy średnia won będzie większa od 70. Czy nowa kawa będzie w stałej ofercie tej kawiarni? Mediana z próby i moda z próby. Skala centylowa

Zobacz!