...

3.21. Wyznacz modę (dominante) oraz medianę zestawu danych statystycznyc przedstawionych w postaci zestawu liczb a) 2 2 2 2 455567 b) 1 2 4 4 4 5 888 c)3 13512335542132 d) 0 1 2 3 0 1 2 3 0 123

3.21. Wyznacz modę (dominante) oraz medianę zestawu danych statystycznyc przedstawionych w postaci zestawu liczb a) 2 2 2 2 455567

b) 1 2 4 4 4 5 888

c)3 13512335542132 d) 0 1 2 3 0 1 2 3 0 123

Zobacz!