...

3.22. Wyznacz modę oraz medianę zestawu danych statystycznych, wionych w postaci a) tabeli liczebności Wartość 3 12 2 5 4 9 Liczebność 7 6 b) tabeli częstości Wartość Częstość względna 3 4 1 E 7 5 89 11 3 115 15 30 5 59 Elementy statystyki

3.22. Wyznacz modę oraz medianę zestawu danych statystycznych, wionych w postaci a) tabeli liczebności Wartość 3 12 2 5 4 9 Liczebność 7 6 b) tabeli częstości Wartość Częstość względna 3 4 1 E 7 5 89 11 3 115 15 30 5 59 Elementy statystyki

Zobacz!