...

3.23. Wyznacz modę oraz medianę zestawu danych statystycznych, przedsta wionych w postaci: a) diagramu kolumnowego b) diagramu słupkowego 1 2 27 9 10 wartosc 0 1 2 3 4 5 678910 liczebność c) diagramu kołowego procentowego d) diagramu częstości względnych 0,61 wartość 0,5 18,75% 0,4 31,25% 0,3 0,2 0,1 1 2 3 17.50% 37,50% wartość

3.23. Wyznacz modę oraz medianę zestawu danych statystycznych, przedsta wionych w postaci: a) diagramu kolumnowego b) diagramu słupkowego 1 2 27 9 10 wartosc 0 1 2 3 4 5 678910 liczebność c) diagramu kołowego procentowego d) diagramu częstości względnych 0,61 wartość 0,5 18,75% 0,4 31,25% 0,3 0,2 0,1 1 2 3 17.50% 37,50% wartość

Zobacz!