...

3.24. W biegu przełajowym zmierzono czas 28 oso bom, które pierwsze przekroczyły linię mety. Ich wyniki przedstawia diagram kolumnowy na rysunku obok. Wyznacz modę, medianę oraz średnią aryt- metyczną czasu uzyskanego przez tych zawodników. 30 31 32 34 40 42 52 cas min) 1 2 3 4 5 8 12 6 2

3.24. W biegu przełajowym zmierzono czas 28 oso bom, które pierwsze przekroczyły linię mety. Ich wyniki przedstawia diagram kolumnowy na rysunku obok. Wyznacz modę, medianę oraz średnią aryt- metyczną czasu uzyskanego przez tych zawodników. 30 31 32 34 40 42 52 cas min) 1 2 3 4 5 8 12 6 2

Zobacz!