...

3.25. Tabela obok przedstawia oce ny uczniów klasy czwartej, uzyskane z pracy klasowej z matematyki. Ocena Liczebność 4 a) Wyznacz modę i medianę tych ocen. b) Oblicz średnią ocen z pracy klasowej c) Jaki procent uczniów dostało oceny pozytywne? d) Sporządź diagram kolowy procentowy ocen 60 Matematyka Zbiór zadan Klasa 4 Zakres rozszerzony

3.25. Tabela obok przedstawia oce ny uczniów klasy czwartej, uzyskane z pracy klasowej z matematyki. Ocena Liczebność 4 a) Wyznacz modę i medianę tych ocen. b) Oblicz średnią ocen z pracy klasowej c) Jaki procent uczniów dostało oceny pozytywne? d) Sporządź diagram kolowy procentowy ocen 60 Matematyka Zbiór zadan Klasa 4 Zakres rozszerzony

Zobacz!