...

3.26. Pan Kowalski dojeżdza do pracy autobusem i przychodzi fej porze. Postanowił zapisać czas oczekiwania do je minuty przez kolejne 22 dni robocze. Otrzymał następujące dane. 10 5 10 5 10 7 10 5 2 8 5 3 10 4 3 5 7 10 5 8 10 5 na przystanek o st a) Sporządź diagram częstości względnych otrzymanych wyników b) Wyznacz modę i medianę czasu oczekiwania. c) Oblicz średni czas oczekiwania na autobus. d) Oblicz, jaki procent stanowily dni, w których czas oczekiwania na autobus by większy od średniej.

3.26. Pan Kowalski dojeżdza do pracy autobusem i przychodzi fej porze. Postanowił zapisać czas oczekiwania do je minuty przez kolejne 22 dni robocze. Otrzymał następujące dane. 10 5 10 5 10 7 10 5 2 8 5 3 10 4 3 5 7 10 5 8 10 5 na przystanek o st a) Sporządź diagram częstości względnych otrzymanych wyników b) Wyznacz modę i medianę czasu oczekiwania. c) Oblicz średni czas oczekiwania na autobus. d) Oblicz, jaki procent stanowily dni, w których czas oczekiwania na autobus by większy od średniej.

Zobacz!