...

3.27. Egzamin testowy z przepisów ruchu drogowego zdawalo jednocześnie 50 osób. Liczbę popelnionych błędów w tej próbie przedstawia diagram kołowy procentowy. 16% 22% a) Aby zdać egzamin, można było popełnić co najwyżej dwa błędy lle osób z tej pró 28% 8% by zdało egzamin? b) Oblicz średnią liczbę popełnionych błędów. 14% 12% c) Jaki procent zdających popełniło więcej błędów, niż wynosi średnia? d) Wyznacz medianę popełnionych błędów.

3.27. Egzamin testowy z przepisów ruchu drogowego zdawalo jednocześnie 50 osób. Liczbę popelnionych błędów w tej próbie przedstawia diagram kołowy procentowy. 16% 22% a) Aby zdać egzamin, można było popełnić co najwyżej dwa błędy lle osób z tej pró 28% 8% by zdało egzamin? b) Oblicz średnią liczbę popełnionych błędów. 14% 12% c) Jaki procent zdających popełniło więcej błędów, niż wynosi średnia? d) Wyznacz medianę popełnionych błędów.

Zobacz!