3.26. Funkcja f każdej liczbie x ze zbioru X=\ 3,4,7,12\ przyporządkowuje pier wiastek kwadratowy z liczby o 3 od niej mniejszej. a) Narysuj wykres tej funkcji. b) Napisz wzór funkcji f.

3.26. Funkcja f każdej liczbie x ze zbioru X=\ 3,4,7,12\ przyporządkowuje pier wiastek kwadratowy z liczby o 3 od niej mniejszej. a) Narysuj wykres tej funkcji. b) Napisz wzór funkcji f.