...

3.3. Wychowawca klasy 4a przeanalizował liczbę spóźnień poszczególnych uczniów tej klasy na pierwsze w listo padzie. Wyniki badań są przedstawione w tabeli Liczba spóźnień przypadająca na jednego ucznia Liczebność a) lle osób liczy klasa 4a? 0 11 b) Sporządź diagram stup- kowy oraz diagram ko- łowy procentowy liczby spóźnień. 1 2 3 liczebności 3 4 245 54 Matematyka, Zbiór zadań Klasa 4. Zakres rozszerzony

3.3. Wychowawca klasy 4a przeanalizował liczbę spóźnień poszczególnych uczniów tej klasy na pierwsze w listo padzie. Wyniki badań są przedstawione w tabeli Liczba spóźnień przypadająca na jednego ucznia Liczebność a) lle osób liczy klasa 4a? 0 11 b) Sporządź diagram stup- kowy oraz diagram ko- łowy procentowy liczby spóźnień. 1 2 3 liczebności 3 4 245 54 Matematyka, Zbiór zadań Klasa 4. Zakres rozszerzony

Zobacz!