...

3.4. Wśród 20 uczniów klasy 4b przeprowadzono ankietę, dotyczącą dzienn liczby godzin, przeznaczonych na odrabianie lekcji. Zebrano następujące wynik 0,5 1 3 3 2,5 0,5 1,5 2 3 4 0,5 1 1 1 1,5 2,5 4 3 2 1 a) Przedstaw zebrane dane w tabeli liczebności oraz na diagramie kolumnowy b) Oblicz, jaki procent badanych uczniów przeznacza co najwyżej 2 godziny na os rabianie prac domowych.

3.4. Wśród 20 uczniów klasy 4b przeprowadzono ankietę, dotyczącą dzienn liczby godzin, przeznaczonych na odrabianie lekcji. Zebrano następujące wynik 0,5 1 3 3 2,5 0,5 1,5 2 3 4 0,5 1 1 1 1,5 2,5 4 3 2 1 a) Przedstaw zebrane dane w tabeli liczebności oraz na diagramie kolumnowy b) Oblicz, jaki procent badanych uczniów przeznacza co najwyżej 2 godziny na os rabianie prac domowych.

Zobacz!