...

3.5. Firma badająca rynek gier prze prowadziła sondę na próbie 200 lo- sowo wybranych uczniów, w której zapytano o liczbę posiadanych gier komputerowych. Otrzymane wyniki przedstawia diagram obok. 12% 25% 201 a) Przedstaw zebrane dane na diag- ramie słupkowym. 386 20% b) Ilu spośród badanych uczniów ma co najmniej 3 gry komputerowe?

3.5. Firma badająca rynek gier prze prowadziła sondę na próbie 200 lo- sowo wybranych uczniów, w której zapytano o liczbę posiadanych gier komputerowych. Otrzymane wyniki przedstawia diagram obok. 12% 25% 201 a) Przedstaw zebrane dane na diag- ramie słupkowym. 386 20% b) Ilu spośród badanych uczniów ma co najmniej 3 gry komputerowe?

Zobacz!