...

3.6, W firmie zatrud niającej 50 osob zba- dano, jakimi środkami lokomocji pracownicy dojeżdżają do pracy. Wy- niki przedstawia diagram częstości względnych. a) Oblicz, jaki procent 04 0,3 0,2 0.44 0,3 samochód shuto samochod say 0,12 01 0,08 0,06 motocykl pracowników firmy dostaje się do pracy innymi środkami transportu, niż komunikacja miejska środek lakomocji komunikacja m b) lle osób przyjeżdża do pracy samochodem służbowym, a ile na motocyklu lub na rowerze? Sporządź diagram kołowy zebranych wyników.

3.6, W firmie zatrud niającej 50 osob zba- dano, jakimi środkami lokomocji pracownicy dojeżdżają do pracy. Wy- niki przedstawia diagram częstości względnych. a) Oblicz, jaki procent 04 0,3 0,2 0.44 0,3 samochód shuto samochod say 0,12 01 0,08 0,06 motocykl pracowników firmy dostaje się do pracy innymi środkami transportu, niż komunikacja miejska środek lakomocji komunikacja m b) lle osób przyjeżdża do pracy samochodem służbowym, a ile na motocyklu lub na rowerze? Sporządź diagram kołowy zebranych wyników.

Zobacz!