...

3.7. Diagram obok przedstawia liczbę wystawionych mandatów w wybranym dniu przez patrole policji drogowej w pewnej gminie. a) Jaką liczbę patroli poddano temu badaniu? b) llu kierowców zostało ukaraných mandatami przez badane patrole?

3.7. Diagram obok przedstawia liczbę wystawionych mandatów w wybranym dniu przez patrole policji drogowej w pewnej gminie. a) Jaką liczbę patroli poddano temu badaniu? b) llu kierowców zostało ukaraných mandatami przez badane patrole?

Zobacz!