...

3.31. Rysunek poniżej przedstawia siatkę centylową masy ciała chłopców w za- leżności od ich wieku. 90 80 97 85 70- 50 60 15 3 50 40 30- 20 10 153 9163691736918 Wiek (lata; miesiące) a) Tomek ma 13 lat i 9 miesięcy i waży 60 kg. Któremu centylowi odpowiada waga tego chłopca? b) lle procent chłopców w wieku 16 lat i 6 miesięcy ma wagę nie większą niż 50 kg? Matematyka. Zbiór zadań. Klasa 4. Zakres rozszerzony

3.31. Rysunek poniżej przedstawia siatkę centylową masy ciała chłopców w za- leżności od ich wieku. 90 80 97 85 70- 50 60 15 3 50 40 30- 20 10 153 9163691736918 Wiek (lata; miesiące) a) Tomek ma 13 lat i 9 miesięcy i waży 60 kg. Któremu centylowi odpowiada waga tego chłopca? b) lle procent chłopców w wieku 16 lat i 6 miesięcy ma wagę nie większą niż 50 kg? Matematyka. Zbiór zadań. Klasa 4. Zakres rozszerzony

Zobacz!