...

3.32. W 2018 roku w pewnej gminie do egzaminu maturalnego z matematy tów. Poniższa tabela ilustruje wyniki procentowe tego egzaminu, wraz z odpowia wiano tylko całkowite liczby punktów, maksymalnie można było uzyskać 50 punk na poziomie rozszerzonym przystąpiło 400 uczniów. Za rozwiązania zadań v dającymi im wartościami centylowymi. 62 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki – poziom rozszerzony wartość wynik wynik wartość wynik procentowy procentowy centyla procentowy centyla 68 53 0 4 34 wartość centyla 84 55 70 85 36 2 11 57 57 72 86 4 17 38 59 74 87 40 6 22 61 76 42 88 8 26 63 78 44 89 10 30 65 80 12 33 46 90 67 14 48 82 36 91 16 84 39 50 69 92 18 41 52 70 86 93 20 43 54 72 88 94 22 44 56 76 90 95 24 45 58 77 92 96 26 46 60 79 94 97 28 47 62 80 96 98 30 49 64 81 98 99 32 51 66 83 100 100 8 a) Z tego egzaminu Antek uzyskał wynik procentowy 56%. Ile to punktów? lle pro cent osób przystępujących do tego egzaminu miało wynik co najwyżej taki, jak wynik Antka? b) lu maturzystów uzyskało wynik słabszy od wyniku Antka? c) flu maturzystów uzyskało wynik procentowy z przedziału (52%, 58%)? d) le osób uzyskało co najmniej 40 punktów? Jaki to procent zdających? e) Podaj modę i medianę uzyskanych punktów z egzaminu. 1) Oblicz średnią liczbę uzyskanych punktów. 3. Elementy statystyki 63 Wariancja i odchylenie standardowe

3.32. W 2018 roku w pewnej gminie do egzaminu maturalnego z matematy tów. Poniższa tabela ilustruje wyniki procentowe tego egzaminu, wraz z odpowia wiano tylko całkowite liczby punktów, maksymalnie można było uzyskać 50 punk na poziomie rozszerzonym przystąpiło 400 uczniów. Za rozwiązania zadań v dającymi im wartościami centylowymi. 62 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki – poziom rozszerzony wartość wynik wynik wartość wynik procentowy procentowy centyla procentowy centyla 68 53 0 4 34 wartość centyla 84 55 70 85 36 2 11 57 57 72 86 4 17 38 59 74 87 40 6 22 61 76 42 88 8 26 63 78 44 89 10 30 65 80 12 33 46 90 67 14 48 82 36 91 16 84 39 50 69 92 18 41 52 70 86 93 20 43 54 72 88 94 22 44 56 76 90 95 24 45 58 77 92 96 26 46 60 79 94 97 28 47 62 80 96 98 30 49 64 81 98 99 32 51 66 83 100 100 8 a) Z tego egzaminu Antek uzyskał wynik procentowy 56%. Ile to punktów? lle pro cent osób przystępujących do tego egzaminu miało wynik co najwyżej taki, jak wynik Antka? b) lu maturzystów uzyskało wynik słabszy od wyniku Antka? c) flu maturzystów uzyskało wynik procentowy z przedziału (52%, 58%)? d) le osób uzyskało co najmniej 40 punktów? Jaki to procent zdających? e) Podaj modę i medianę uzyskanych punktów z egzaminu. 1) Oblicz średnią liczbę uzyskanych punktów. 3. Elementy statystyki 63 Wariancja i odchylenie standardowe

Zobacz!