...

3.38. Liczby dodatnie x, y, z, ! spełniają warunek 4x²+12+2y² = 3-(278-22). Odchylenie standardowe zestawu liczb x, x, x, x, y, y, z, z, z, t wynosi 0,2√641. Oblicz średnią arytmetyczną tego zestawu.

3.38. Liczby dodatnie x, y, z, ! spełniają warunek 4x²+12+2y² = 3-(278-22). Odchylenie standardowe zestawu liczb x, x, x, x, y, y, z, z, z, t wynosi 0,2√641. Oblicz średnią arytmetyczną tego zestawu.

Zobacz!