...

D3.39. Średnia zestawu trzech liczb a, b oraz c jest równa x,, a odchylenie stan dardowe od tej średniej jest równe o. Zestaw trzech liczb a +8, b+8ic +8 ma średnią arytmetyczną x, i standardowe oz. Wykaż, że:

D3.39. Średnia zestawu trzech liczb a, b oraz c jest równa x,, a odchylenie stan dardowe od tej średniej jest równe o. Zestaw trzech liczb a +8, b+8ic +8 ma średnią arytmetyczną x, i standardowe oz. Wykaż, że:

Zobacz!