...

D 3.40. Dany jest zestaw czterech liczb: a -2b, a- b, a + b oraz a + 2b, gdzie a > 26 > 0. Wykaż, że jeśli odchylenie standardowe od średniej tych liczb jest równe 5/10, to b = 10. D

D 3.40. Dany jest zestaw czterech liczb: a -2b, a- b, a + b oraz a + 2b, gdzie a > 26 > 0. Wykaż, że jeśli odchylenie standardowe od średniej tych liczb jest równe 5/10, to b = 10. D

Zobacz!