3.41. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Podaj dziedzinę każdej z nich. a) b) c) AY 3 – 2 +1 y = f(x) -2 -1 y = f(x) -5 -4 -3 -2 -1 3 4 5 v = f(x) 6 X 3 -2-1 114 5 X f) d) e) AY -3 1 2 y = f(x) 2 3 4 2 1 y = f(x) 3-2 -1 y = f(x) 2 3 4 X 5 5 6 X 4 3X -2-1 1

3.41. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Podaj dziedzinę każdej z nich. a) b) c) AY 3 – 2 +1 y = f(x) -2 -1 y = f(x) -5 -4 -3 -2 -1 3 4 5 v = f(x) 6 X 3 -2-1 114 5 X

f) d) e) AY -3 1 2 y = f(x) 2 3 4 2 1 y = f(x) 3-2 -1 y = f(x) 2 3 4 X 5 5 6 X 4 3X -2-1 1