...

3.42. Poniższa tabela przedstawia miesięczne wynagrodzenia netto pracownik pewnej firmy. Wynagrodzenie miesięczne (zł) 1700 2480 2600 3640 4420 4860 7680 8500 108 Liczba pracowników 3 2 1 3 2 2 a) Wskaż modę i medianę miesięcznego wynagrodzenia w tej firmie. b) Oblicz średnią miesięczną placę. Wynik podaj z dokładnością do jednego grosta c) Jaki procent pracowników ma płacę niższą, niż wynosi miesięczna średnia? Wy zaokrąglij do 1%. d) Oblicz odchylenie standardowe od średniej miesięcznej płacy. Wynik zaokrąg do 1 zl.

3.42. Poniższa tabela przedstawia miesięczne wynagrodzenia netto pracownik pewnej firmy. Wynagrodzenie miesięczne (zł) 1700 2480 2600 3640 4420 4860 7680 8500 108 Liczba pracowników 3 2 1 3 2 2 a) Wskaż modę i medianę miesięcznego wynagrodzenia w tej firmie. b) Oblicz średnią miesięczną placę. Wynik podaj z dokładnością do jednego grosta c) Jaki procent pracowników ma płacę niższą, niż wynosi miesięczna średnia? Wy zaokrąglij do 1%. d) Oblicz odchylenie standardowe od średniej miesięcznej płacy. Wynik zaokrąg do 1 zl.

Zobacz!