...

3.43. Producent czekolady informuje, że jedna tabliczka czekolady waży średnic 120 g 1 1,8 g. Organizacja konsumencka zbadala wagę losowo wybranych 10 tab czek tego producenta i otrzymała następujące wyniki: 118 119 g 121 g 120,5 g 119,5 g 119 g 120 g 122 g 123 g 117 a) Oblicz średnią wagę tabliczki czekolady w badanej próbie. b) Oblicz odchylenie standardowe od średniej wagi tabliczki czekolady. c) Czy wyniki przeprowadzonego badania pokrywają się z informacją producenta? 10 3

3.43. Producent czekolady informuje, że jedna tabliczka czekolady waży średnic 120 g 1 1,8 g. Organizacja konsumencka zbadala wagę losowo wybranych 10 tab czek tego producenta i otrzymała następujące wyniki: 118 119 g 121 g 120,5 g 119,5 g 119 g 120 g 122 g 123 g 117 a) Oblicz średnią wagę tabliczki czekolady w badanej próbie. b) Oblicz odchylenie standardowe od średniej wagi tabliczki czekolady. c) Czy wyniki przeprowadzonego badania pokrywają się z informacją producenta? 10 3

Zobacz!