3.97. Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji: a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości b) Oblicz wartość wyrażenia f(-4 ). [f(- 2) – f(5)] . funkcji f. c) Podaj przedziały, w których funkcja f jest malejąca. d) Podaj zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie.

3.97. Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji: a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości b) Oblicz wartość wyrażenia f(-4 ). [f(- 2) – f(5)] . funkcji f. c) Podaj przedziały, w których funkcja f jest malejąca. d) Podaj zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie.