3.98. Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji: a) Podaj zbiór wartości funkcji f. b) Uzupełnij zapis: f(x)>0 Leftrightarrow f(x)<0 Leftrightarrow....... c) Uzasadnij, że funkcja nie jest różnowar tościowa. d) Wskaż argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość największą. Czy ist nieje najmniejsza wartość tej funkcji?

3.98. Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji: a) Podaj zbiór wartości funkcji f. b) Uzupełnij zapis: f(x)>0 Leftrightarrow f(x)<0 Leftrightarrow……. c) Uzasadnij, że funkcja nie jest różnowar tościowa. d) Wskaż argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość największą. Czy ist nieje najmniejsza wartość tej funkcji?