...

3. Przeprowadzono sondę uliczną, zadając pytanie: lle godzin w tygodniu przezna cza Pan (Pani) na zajęcia sportowe?” Wyniki tego Liczba godzin 0 badania ilustruje tabela 1 4 6 9 10 12 obok. Liczba osób 5 12 6 15 4 10 2 liczby godzin prze znaczonych tygodniowo na zajęcia sportowe wyniosła: A. 6 8.15 C. 9 D. 12

3. Przeprowadzono sondę uliczną, zadając pytanie: lle godzin w tygodniu przezna cza Pan (Pani) na zajęcia sportowe?” Wyniki tego Liczba godzin 0 badania ilustruje tabela 1 4 6 9 10 12 obok. Liczba osób 5 12 6 15 4 10 2 liczby godzin prze znaczonych tygodniowo na zajęcia sportowe wyniosła: A. 6 8.15 C. 9 D. 12

Zobacz!