...

2. Diagram obok ilustruje rozkład ocen z matematyki na półrocze, uzyskanych przez wszystkich uczniów pewnej szkoły średniej. 0,3- 0,2 Średnia semestralna ocen z mate matyki w tej szkole jest równa 0,1 0,1 0,05 A. 3,275 0,03 B. 3,315 0.005 C. 3,405 D. 3,425 2 3 4 5

2. Diagram obok ilustruje rozkład ocen z matematyki na półrocze, uzyskanych przez wszystkich uczniów pewnej szkoły średniej. 0,3- 0,2 Średnia semestralna ocen z mate matyki w tej szkole jest równa 0,1 0,1 0,05 A. 3,275 0,03 B. 3,315 0.005 C. 3,405 D. 3,425 2 3 4 5

Zobacz!