...

1. Pewna firma telekomunikacyjna przeprowadziła ankietę telefoniczną na prób 300 losowo wybranych abonentów, pytając o liczbę posiadanych telefonów komó kowych Wyniki tej sondy są przedstawione na poniższym diagramie. lle spośród ba danych osób ma co najwyżej dwa telefony komórkowe? 2 A. 82 1 B. 65 C. 246 D. 186 30 8 10 17 20 40 liczba osób (w procent 0,415 0,4 0,4-

1. Pewna firma telekomunikacyjna przeprowadziła ankietę telefoniczną na prób 300 losowo wybranych abonentów, pytając o liczbę posiadanych telefonów komó kowych Wyniki tej sondy są przedstawione na poniższym diagramie. lle spośród ba danych osób ma co najwyżej dwa telefony komórkowe? 2 A. 82 1 B. 65 C. 246 D. 186 30 8 10 17 20 40 liczba osób (w procent 0,415 0,4 0,4-

Zobacz!